Katecheza w szkołach

Lista katechetów i szkół (próba)

Lp. Nazwa i tytuł szkoły Imię i nazwisko
1. X LO
im. św. Królowej Jadwigi
ks. Sławomir Jastrzębski

Dorota Kowalczyk

2. Zespół Szkół nr 61
im. T. Reytana
ks. Marek Nowakowski

Grażyna Czarna

Mariusz Szewczyk

3. CLV LO
im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
ks. Sławomir Jastrzębski

ks. Marek Nowakowski

4. Szkoła Podstawowa nr 2
Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego
Janina Florczak

Marta Kocyan

5. Szkoła Podstawowa nr 157
im. A. Mickiewicza
kl. Marek Ruciński

Piotr Gałązka

6. Zespół Szkół Specjalnych
nr 99
Beata Warmowska
(s. Jordana)
Marcin Marczewski
7. Społeczna Szkoła
Podstawowa
nr 26 im. Jigoro Kano
Katarzyna Wereszka